Tervetuloa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kotisivuille!
 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on Savonlinnan seudun järjestöjen yhteisten toimintaedellytysten parantamiseksi tammikuussa 2007 perustettu rekisteröity, puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys.

Yhdistyksen arvolähtökohtana on
 

* vahvistaa aktiivisen kansalaisyhteiskunnan toteutumista
* edistää jäsenyhdistystensä vaikutusmahdollisuuksia
* vahvistaa ja kehittää jäsenyhdistysten toimintaa niiden itsenäisyyttä ja voimavaroja kunnioittaen
* edistää suvaitsevaisuutta, hyvinvointia ja sosiaalisia oikeuksia
* luoda yleisiä toimintaedellytyksiä jäsenyhdistyksilleen

Visiomme
 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on aktiivinen edelläkävijä sekä vahva toimija Savonlinnan Seudulla. Kolomonen on valtakunnallisesti tunnettu ja tunnustettu alueensa kansalaistoiminnan tukija ja yhteistoimintafoorumi.

Mottomme
 

"yhteistyöstä voimaa yhteiseen työhön."