KultRinki hanke

KultRinki

kulttuuri- ja liikuntaluotsihanke

16.11.2015 – 30.11.2017

KultRinki -hanke aloittaa pilottina Itä-Savossa monialaisen Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminnan, joka perustuu sosiokulttuuriseen innostamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. 

Hankkeen vaikutusalue Savonlinnan seudulla Heinävesi, Enonkoski sekä Savonlinnan maaseutualueet.

Hankkeen rahoitus Piällysmies ry Leader-tuki 70% ja omarahoitusosuus 30%.

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä Heinäveden, Enonkosken sekä Savonlinnan maaseutualueiden asukkaat, jotka omaavat vahvuuksia joko kulttuuri- tai liikunta-aloilta, kokevat toiminnan omakseen ja haluavat toimia luotseina. Luotsipalvelua puolestaan tarjotaan varsinkin erityistukea tarvitseville ja ikääntyneille. Resurssien ja paikallisten tarpeiden mukaan luotsitoimintaa tarjotaan myös muillekin asukkaille.

KultRinki -hankkeen päämääränä on vaikutusalueen asukkaiden elämänlaadun parantaminen pidemmällä aikavälillä. Kulttuuri – ja liikuntaluotsitoiminta on ennaltaehkäisevää hyvinvointipalvelua, mikä voidaan nähdä myös investointina tulevaisuuteen sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edistäjänä.

Lisätietoja hankkeesta

Riitta Kärkkäinen

Projektikoordinaattori

p. +358 44 571 5932

riitta.karkkainen(at)kolomonen.fi