Portaat hanke

 1.1.2017 – 31.12.2018

 

Portaat -hanke on Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n yhdessä Savonlinnan, Enonkosken ja Juvan alueella toimivien kolmannen sektorin työllistävien tahojen kanssa valmistelema ja toteutettava kolmannen sektorin työllistämistoiminnan kehittämishanke.

 

Hankkeen tavoite on toimijoiden yhteistyön voimistamisen, työnjaon selkeyttäminen, resurssien käytön tehostaminen sekä toteutettavan toiminnan volyymin kasvattaminen. Tärkeimmät kohderyhmät ovat työttömät, joiden työttömyys on ehtinyt pitkittyä yli 12 kuukautta ja työttömät, joilla on suurentunut riski työttömyyden pidentymiseen sekä kuntouttavasta työtoiminnasta työllistymisen portaalle siirtyvät henkilöt.

 

Portaat -hankkeen tavoitteena on työttömien aktivoitumisen ja työllistymisen kehittyminen, työllistämistoimintaa järjestävien kolmannen sektorin toimijoiden toimintatapojen sekä ko.toimijoiden ja kuntien yhteistyön kehittyminen sekäavoimille työmarkkinoille työllistymisen lisääntyminen.

PORTAASI TULEVAISUUTEEN!